Kontakt

Music a Cafe Arena
City Arena Trnava
Športová 1, Trnava, 917 01

Sídlo firmy:

Arena Cafe, s.r.o.

K rieke 4, 949 05 Nitra

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd.:Sro, Vl.č.: 35566/N

IČO: 47472316

 

 

Telefonický kontakt
0918 651 734
0910 900 899
Emailový kontakt
acafe@acafe.sk

Prípadne využite nasledovný formulár – poprosíme vždy do textu pripísať, o ktorú prevádzku sa jedná, či o Trnavu, alebo Nitru. Ďakujeme